KALENDER

Søndag d. 31 juli 2016 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Søren Brosbøl

Tekst: Matthæuevangeliet 11,16-24, Veråb over Galilæas byer

Søndag d. 7 august 2016 kl. 10:30 d kl.
Velkomstgudstjeneste

Velkomstgudstjeneste for nye elever

Prædikant: Carsten Hjorth Pedersen

Tekst: Lukasevageliet 7,36-50 Kvinden i farisæerens hus

Sted: LMH, Ansgarvej 2, Hillerød

Søndag d. 14 august 2016 kl. 10:00 d kl.
Gudstjenestesamling i Gilleleje

Sted: Langdraget 231, Gilleleje

Søndag d. 14 august 2016 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Christian Maymann

Tekst: Matthæusevangeliet 12,31-42, Med dommens dag for øje

Juniortræf

Mulighed for forbøn

Alternativ frokost

 

Velkommen til Gudstjeneste 

kl. 10.30 på Johannesskolen

 

I Hillerød Frimenighed ønsker vi som kirke at være kendetegnet af et åbent inkluderende fællesskab præget af næstekærlighed i ord og handling. Vores fundament er tilliden til Bibelen. Vores identitet er afhængigheden af Jesus Kristus, og vores opgave at gøre Jesus kendt, troet og efterfulgt.

Nyheder fra Luthersk Mission

29. juni 2016

Mathilde og Thomas Myhre Tarp Krüger har været udsendt som missionærer i Peru siden 2015. Tidligere har de også været volontører i landet.

Parret har hovedsagelig arbejdet i den...

------