Mandag d. 18 februar 2019 kl. 19:00 d kl.
Bibelarbejde ved Maria Legarth

Maria Legarth er konsulent i LM Between. Hun vil stå for aftenen

Tirsdag d. 19 februar 2019 kl. 19:00 d kl.
Generalforsamling

Dagsorden følger

Søndag d. 24 februar 2019 kl. 10:00 d kl.
Gudstjenestefællesskab i Gilleleje

Netprædiken

Søndag d. 24 februar 2019 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Lars Jensen, Norea Mediemission

Tekst: Markusevangeliet 4,1-20

Juniortræf

Efter gudstejenstene er der kirkefrokst: Tag gerne en ret mad med til den fælles buffet

Velkommen til Gudstjeneste 

hver søndag kl. 10.30 på Johannesskolen

 

I Hillerød Frimenighed ønsker vi som kirke at være kendetegnet af et åbent inkluderende fællesskab præget af næstekærlighed i ord og handling. Vores fundament er tilliden til Bibelen. Vores identitet er afhængigheden af Jesus Kristus, og vores opgave at gøre Jesus kendt, troet og efterfulgt.

Forårsstævne


Søndag den 3. marts
på Johannesskolen