Søndag d. 26 marts 2017 kl. 10:00 d kl.
Gudstjenestesamling i Gilleleje

Sted: Langdraget 231, Gilleleje

Søndag d. 26 marts 2017 kl. 10:30 d kl.
Lovsangs- og vidnegudstjeneste

Fælles kirkefrokost

Mandag d. 27 marts 2017 kl. 19:00 d kl.
Maria Legarth står for aftenen
Onsdag d. 29 marts 2017 kl. 19:30 d kl.
Bibelundervisning

Egon Kattner gennemgår tekster fra Jeremias' Bog

Sted: LM's Missionshus Bethania, Helsingørsgade 32, Hillerød

Læs mere : http://lm-bethania.dk/aktiviteter/undervisning/

 

Velkommen til gudstjeneste 

kl. 10.30 på Johannesskolen

 

I Hillerød Frimenighed ønsker vi som kirke at være kendetegnet af et åbent inkluderende fællesskab præget af næstekærlighed i ord og handling. Vores fundament er tilliden til Bibelen. Vores identitet er afhængigheden af Jesus Kristus, og vores opgave at gøre Jesus kendt, troet og efterfulgt.

Nyheder fra Luthersk Mission

20. marts 2017

Hvordan gør man lige, hvis man gerne vil have mission mere på dagsordenen i den lokale LM-kreds?

Hvis man for eksempel skal holde et missionsarrangement? Eller hvis man gerne vil gøre lidt mere ud...

------

Sider