Søndag d. 17 december 2017 kl. 10:30 d kl.
Julefest

Prædikant: Andreas Peters-Lehm

Nærmere program følger

Mandag d. 18 december 2017 kl. 19:00 d kl.
Juleafslutning
Søndag d. 24 december 2017 kl. 14:30 d kl.
Juleaftens-gudstjeneste

Prædikant: Peter Olsen

Søndag d. 31 december 2017 kl. 10:30 d kl.
Nytårsgudstjeneste

Prædikant: Stig Richard Hansen


                 Søndag d. 17. dec. kl. 10.30-12.30

 

Velkommen til gudstjeneste 

kl. 10.30 på Johannesskolen

I Hillerød Frimenighed ønsker vi som kirke at være kendetegnet af et åbent inkluderende fællesskab præget af næstekærlighed i ord og handling. Vores fundament er tilliden til Bibelen. Vores identitet er afhængigheden af Jesus Kristus, og vores opgave at gøre Jesus kendt, troet og efterfulgt.