Søndag d. 11 december 2016 kl. 10:00 d kl.
Gudstjenestesamling i Gilleleje

Musikere fra Hillerød Frimenighed hjælper med at synge julen ind.

Sted: Langdraget 231, Gilleleje

Søndag d. 11 december 2016 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Peter Olsen

Tekst: Salmernes Bog 100

Juniortræf
Mulighed for forbøn
 

Søndag d. 18 december 2016 kl. 10:30 d kl.
Julefest for hele familien

(fokusgudstjeneste)

Ole Munch medvirker

Lørdag d. 24 december 2016 kl. 14:30 d kl.
Julegudstjeneste - juleaften

Prædikant: Hakon Christensen

 

Velkommen til gudstjeneste 

kl. 10.30 på Johannesskolen

 

I Hillerød Frimenighed ønsker vi som kirke at være kendetegnet af et åbent inkluderende fællesskab præget af næstekærlighed i ord og handling. Vores fundament er tilliden til Bibelen. Vores identitet er afhængigheden af Jesus Kristus, og vores opgave at gøre Jesus kendt, troet og efterfulgt.