Mandag d. 20 februar 2017 kl. 19:00 d kl.
Hvem er vi?

En aften om at være henholdsvis dreng og pige - sammen

Onsdag d. 22 februar 2017 kl. 19:30 d kl.
Bibelundervisning

Egon Kattner gennemgår tekster fra Jeremias' Bog

Sted: LM's Missionshus Bethania, Helsingørsgade 32, Hillerød

Læs mere : http://lm-bethania.dk/aktiviteter/undervisning/

Søndag d. 26 februar 2017 kl. 10:00 d kl.
Gudstjenestesamling i Gilleleje

Sted: LM's Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje

Søndag d. 26 februar 2017 kl. 10:30 d kl.
Familiegudstjeneste - fastelavnssøndag

Medvirkende: Janne Bak-Pedersen

Fælles kirkefrokost

Inden gudstjenesten, kl. 10.10, er der generalforsamling i HFBU (Hillerød Frimenigheds Børn og Unge). Se vedhæftede dagsorden.

 

Velkommen til gudstjeneste 

kl. 10.30 på Johannesskolen

 

I Hillerød Frimenighed ønsker vi som kirke at være kendetegnet af et åbent inkluderende fællesskab præget af næstekærlighed i ord og handling. Vores fundament er tilliden til Bibelen. Vores identitet er afhængigheden af Jesus Kristus, og vores opgave at gøre Jesus kendt, troet og efterfulgt.