Søndag d. 2 juli 2017 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Christian Lund Pedersen

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost. Tag gerne en ret mad med til den fælles buffet.

Søndag d. 9 juli 2017 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Karl K. Riis

Søndag d. 23 juli 2017 kl. 10:30 d kl.
Vidnegudstjeneste
Søndag d. 30 juli 2017 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Carsten Hjorth Pedersen

 

Velkommen til gudstjeneste 

kl. 10.30 på Johannesskolen

I Hillerød Frimenighed ønsker vi som kirke at være kendetegnet af et åbent inkluderende fællesskab præget af næstekærlighed i ord og handling. Vores fundament er tilliden til Bibelen. Vores identitet er afhængigheden af Jesus Kristus, og vores opgave at gøre Jesus kendt, troet og efterfulgt.