Søndag d. 25 september 2016 kl. 10:00 d kl.
Gudstjenestesamling i Gilleleje

Prædikant: Børge Haahr Andersen

Sted: LM’s missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje

Søndag d. 25 september 2016 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Samuel Kjøller-Hansen

Tekst: Johannesevangeliet 15,1-11, Det sande vintræ

Juniortræf

Mandag d. 26 september 2016 kl. 19:00 d kl.
Planlægning af besøg hos Spiren

Mandag, den 10. oktober, står teenklubben for aftenen i juniorklubben Spiren.

I aften skal vi planlægge aftenen.

Onsdag d. 28 september 2016 kl. 19:30 d kl.
Bibelundervisning

Birger Daniel Petersen gennemgår tekster fra Efeserbrevet

I aften er det Efeserbrevet kap. 2: Hovedbegreber i troen. Forholdet mellem jødder og hedninger, som bliver kristne

Sted: LM's Missionshus Bethania, Helsingørsgade 32, Hillerød

Læs mere : http://lm-bethania.dk/aktiviteter/undervisning/

 

Velkommen til gudstjeneste 

kl. 10.30 på Johannesskolen

 

I Hillerød Frimenighed ønsker vi som kirke at være kendetegnet af et åbent inkluderende fællesskab præget af næstekærlighed i ord og handling. Vores fundament er tilliden til Bibelen. Vores identitet er afhængigheden af Jesus Kristus, og vores opgave at gøre Jesus kendt, troet og efterfulgt.