KALENDER

Søndag d. 29 maj 2016 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Manuel Vigilius

Emne: Evangeliet i dåben

Juniortræf

Kirkefrokost - tag gerne en ret mad med til den fælles buffet

Arbejdsgruppe 5

Mandag d. 30 maj 2016 kl. 19:00 d kl.
Teenklub: Bibeltime og leg

Maria Legarth kommer og taler til og med os

Søndag d. 5 juni 2016 kl. 10:00 d kl.
Gudstjeneste

Sted: LM's Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje

Søndag d. 5 juni 2016 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste

Prædikant: Peter Olsen

Tekst: Lukasevangeliet 14,25-35; Jesus siger: Ingen af jer kan være min discipel uden at give afkald på alt sit eget

Arbejdsgruppe 6

 

Velkommen til Gudstjeneste 

kl. 10.30 på Johannesskolen

 

I Hillerød Frimenighed ønsker vi som kirke at være kendetegnet af et åbent inkluderende fællesskab præget af næstekærlighed i ord og handling. Vores fundament er tilliden til Bibelen. Vores identitet er afhængigheden af Jesus Kristus, og vores opgave at gøre Jesus kendt, troet og efterfulgt.

Nyheder fra Luthersk Mission

23. maj 2016

Mange kinesere i Danmark ved, hvem Ingrid Yeh er.

Rygtet om hende spredes fra mund til mund, at her er en, der forstår både deres sprog og deres kultur, og mange kinesere kontakter hende, hvis de...

------
20. maj 2016

En arv kan både være værdifuld og relevant mange år efter overdragelsen. Men måske er der behov for at støve den lidt af.

Det nye nummer af magasinet...

------

Sider