Torsdag d. 18 april 2019 kl. 15:00 d kl.
Påskefejring - skærtorsdag

Påskens budskab, påskesalmer og påskemåltid for både børn og voksne

Sted: Johannesskolen, Ansgarvej 10, Hillerød

Søndag d. 21 april 2019 kl. 10:30 d kl.
Gudstjeneste - påskedag

Prædikatn: Peter Olsen

Tekst: Markusevangeliet 16,1-8

Sted: Skansekapellet, Skansevej 113-115, Hillerød

Mandag d. 22 april 2019 kl. 19:00 d kl.
Sola Gratia

Lovsangssamling

Sted: LMH, Ansgarvej 2, Hillerød

Onsdag d. 24 april 2019 kl. 19:30 d kl.
Bibelundervisning i Bethania
Underviser: bibelunderviser i Luthersk Mission og ekstern lektor på Dansk Bibel-Institut Peter Olsen
1 Koritherbrev 12,1-31: Nådevirkninger og
1 Korintherbrev 13,1-13: Kærlighedens højsang

Sted: LM's Missionshus, Helsingørsgade 32, Hillerød

Velkommen til Gudstjeneste 

hver søndag kl. 10.30 på Johannesskolen

 

I Hillerød Frimenighed ønsker vi som kirke at være kendetegnet af et åbent inkluderende fællesskab præget af næstekærlighed i ord og handling. Vores fundament er tilliden til Bibelen. Vores identitet er afhængigheden af Jesus Kristus, og vores opgave at gøre Jesus kendt, troet og efterfulgt.