Bibelundervisning i Bethania

Dato: 
Onsdag d. 30 september 2020 kl. 19:30 d kl.

Underviser: forkynder og bibelunderviser Peter Techow, Bornholm. 

1 Thess 2,17-3,13: Missionærernes længsel og bøn for menigheden
1 Thess 4,1-12: Formaning til menigheden om at leve i hellighed og kærlighed

Sted: LM's Missionshus, Helsingørsgade 32, Hillerød