Børnekirke

KL
Børnekirken i Hillerød Frimenighed er delt op i tre grupper. Her hører børnene om Gud og frelsen i Jesus og laver aktiviteter, der passer til deres aldersgruppe.

- Børn fra 3 år til 1. klasse går i søndagsskole

- Børn fra 2. til 4. klasse går i mini-junior

- Børn fra 5.-7. klasse går til juniortræf.

HF's børnekirke er om søndagen under gudstjenesten. Børnene er med til første del af gudstjenesten sammen med den øvrige menighed. Før prædikenen går de ud i de forskellige grupper og vender tilbage sidst i gudstjenesten, hvor de deltager i nadveren.

Søndagsskole og mini-junior samles hver søndag undtagen i skoleferierne. Juniortræf mødes cirka hver 2. søndag, og børnene er med til hele gudstjenesten de øvrige søndage.

Ansvarlig for børnekirken i Hillerød Frimenighed er Katrine Houler, tlf. 26701409, katrine(a)houler.dk

For børn under 3 år er der indrettet et legehjørne i gymnestiksalen (hvor gudstjenesterne holdes i efteråret). Her ligger legetøj, og forældrene kan sidde der sammen med dem.

Børnekirke


   Søndagsskole


   Minijunior


   Juniortræf