Bedemøder

Kaja Lauterbach

Hver søndag - inden gudstjenesten - samles en gruppe for at bede for gudstjenesten og for Hillerød Frimenighed i det hele taget.

Bedemødet finder sted kl. 9.45 i lærerværelset.

Kontaktperson er Børge Munk, 48 26 59 06, gb@munk.mail.dk