Hillerød Frimenighed er et åbent fællesskab af mennesker i alle aldre og livssituationer, som har det til fælles, at vi ikke kan undvære Jesus! Forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus er en hovedsag for os.

Som kirke forstår os selv som: 

1. et legeme - Kristi legeme 
Det vil sige: Kristus er centrum for vores fællesskab, og vi ønsker, at han er den, som sætter dagsordenen for vores aktiviteter 

2. en familie - Guds børn 
Det vil sige: Vi hører sammen og er forpligtet på hinanden. Alle kan ikke kende alle, men alle må være kendt af nogen 

3. et fællesskab i tjeneste - Jesu disciple 
Det vil sige: Vi har et fælles kald fra Herren til at tjene ham. Kaldet og tjenesten sigter mod, at

  • hans navn må blive helliget og herliggjort,​
  • hans rige må komme, og
  • hans vilje må ske her på jorden (jf. Matthæusevangeliet 6,9-10)

Vi er en evangelisk luthersk frimenighed, og organisatorisk er vi en del af Luthersk Mission

En frimenighed er en kirke, som har den samme bekendelsesgrundlag som folkekirken. Det er baggrunden for, at vi i Danmark har en lang række frihedsordninger folkekirken og frimenigheder imellem i modsætning til frikirker (som har en andet bekendelsesgrundlag). 
Læs mere her.