Ledelse

Ældsteråd:

Hillerød Frimenighed ledes af ældsterådet. Ældsterådet består af tre personer, som vælges på den årlige generalforsamling, samt kirkens ansatte præst.  Ældsterådets medlemmer varetager i fællesskab præstefunktionen.

  • Formand Kim Sode-Larsen, T 30 29 33 17, E kimsodelarsen@gmail.com 
  • Næstformand Leif Myhre 
  • Medlem Henrik Bak-Pedersen
  • Præst Hakon Christensen, T 40 50 91 75, E hc@dlm.dk

Menighedsrådet 

Ældsterådet vælger 3-5 menighedstjenere, som udgør menighedsrådet. Menighedsrådet assisterer ældsterådet og har ansvar for mange af de praktiske opgaver.

  • Mette Petersen, koordinator, T 51 38 18 19, E alvilda13@gmail.com
  • Aase Mortensen
  • Lene Sode-Larsen
  • Andreas Peters-Lehm

Kasserer: Elin Maymann, E kassererhf@gmail.com

 

 

    Kim Sode-Larsen

  
    Leif Myhre


   Henrik Bak-Pedersen


     Hakon Christensen