Medlemskab

Hillerød Frimenighed er et åbent og et forpligtende fællesskab.

Åbent - dels fordi alle er velkommen til at deltage i kirkens arbejde uanset om man er medlem eller ej, og dels fordi alle der kan tilslutte sig kirkens formål og grundlag er velkommen som medlem. 

Forpligtende - fordi vi forstår os selv som et legeme, forpligtet på Guds ord og på hinanden.


Overvejer du at søge medlemskab i Hillerød Frimenighed, opfordrer vi dig til at sætte dig grundigt ind i hvem vi er, og hvad vi vil. Det kan du gøre ved at læse på hjemmesiden her, ved at deltage i vore aktiviteter og gudstjenester eller ved at kontakte en af præsterne i ældsterådet og få afklaret dine spørgsmål. Man er altid velkommen til en helt uforpligtende samtale. 

Med dit medlemskab udtrykker du 

 • et ståsted i det kirkelige landskab 

 • at du tilslutter dig menighedens vedtægter 

 • et tilhørsforhold. Du bliver med-lem (1. Kor. 12,12). Det vil sige, du bliver en konkret del af Kristi legeme her på jord, sådan som dette legeme kommer til udtryk i Hillerød Frimenighed 

 • et ønske om at deltage i menighedens gudstjenester og tage medansvar for hele menigheden. Det indebærer, at du efter evne støtter menigheden personligt, teologisk, økonomisk og med din tjeneste og forbøn. 

 • at vi kan regne med dig 

Med dit medlemskab får du 

 • et åndeligt fællesskab, der tager ansvar for dig 

 • et åndeligt lederskab, der har ansvar for dig 

 • i højere grad mulighed for at tjene ud fra Hillerød Frimenighed med de nådegaver, Gud har givet dig 

 • indflydelse i form af stemmeret ved generalforsamlingen 

Med dit medlemskab forpligter du dig til 

 • at følge menighedens vedtægter i praksis 

 • at bidrage til menighedens fællesskab såvel åndeligt som økonomisk alt efter nådegaver, kald og evner 

 • at anerkende menighedens præster som åndeligt lederskab med de rettigheder og pligter, dette indebærer ifølge Ny Testamente 

Optagelsesprocedure: 

 • du udfylder en indmeldelsesblanket og afleverer den til en fra ældsterådet 

 • du bliver kontaktet af en fra ældsterådet, og I aftaler et tidspunkt for en samtale. Samtalen har tre formål:  

 1. at du bliver præsenteret for Hillerød Frimenighed, så du helt klart ved, hvad du melder dig ind i  

 1. at du får anledning til at fortælle om dig selv og motivere dit ønske om medlemskab  

 1. at drøfte ønsker og muligheder for at konkrete opgaver, du kunne tjene fællesskabet med 

 • ansøgningen om medlemskab behandles på førstkommende ældsterådsmøde, og ældsterådet underskriver blanketten 

 • du får tilsendt den underskrevne blanket og er nu medlem af Hillerød Frimenighed 

 

Vedtægter tryk her

Indmeldelsesblanket tryk her  

Hvis du i forvejen er medlem af en lokal LM-kreds i Nordsjælland, kan du her læse om muligheden for dobbeltmedlemsskab LM/Hillerød Frimenighed.