Økonomi

Hillerød Frimenighed har et budget på ca. kr. 500.000 pr. år! Budgettet dækkes via gaver fra medlemmer og venner af kirken. 

Kasserer er:

Bankkonto nr: 6300 - 0001547439 eller MobilePay nr 19377.

Gaver til Hillerød Frimenighed er fradragsberettiget i henhold til ligningsloven. Læs mere http://www.dlm.dk/stoet/fradragsregler 

Hjertelig tak for ethvert beløb.