KALENDER

18/02/2019

Maria Legarth er konsulent i LM Between. Hun vil stå for aftenen

19/02/2019

Dagsorden følger

24/02/2019

Prædikant: Lars Jensen, Norea Mediemission

Tekst: Markusevangeliet 4,1-20

Juniortræf

Efter gudstejenstene er der kirkefrokst: Tag gerne en ret mad med til den fælles buffet

25/02/2019

Hvad siger Bibelen om ...?

27/02/2019

Emne: Esrael - udvalgt af Gud

  • Hvorfor, til hvad og hvor længe? 1 Mos 12,1-3

Underviser: Hakon Christensen, præst i Hillerød Frimenighed

Sted: Hanne og Kim Sode-Larsen, Mejsevej 12, Helsinge

27/02/2019
Underviser: bibelunderviser i Luthersk Mission og ekstern lektor på Dansk Bibel-Institut Peter Olsen
1 Korintherbrev 1,18-2,5: Korsets dårskab og 
1 Korintherbrev 5,1-13: Menighedstugt

Sted: LM's Missionshus, Helsingørsgade 32, Hillerød

04/03/2019

Daniel K. Munch fra Ordet og Israel vil stå for aftenen.

06/03/2019

Kreativ snakkeaften hos Matilde Mouridsen, Rønnebærvej 10, Hillerød

Sider

Der mangler frivillig arbejdskraft i og omkring LM´s bygninger i Hillerød