KALENDER

20/10/2019

Juniortræf - husk bibel

Mulighed for forbøn

21/10/2019

Michael Mogensen står for aftenen

23/10/2019

Underviser: cand. theol og menighedskonsulent i LM Birger Reuss Schmidt

Apostlenes forkyndelse som model for os i dag
Om forskelle og ligheder i talerne til henholdsvis jøder og hedninger

Da evangeliet kom til Europa
Et eksempel på Helligåndens ledelse

Sted: LM's Missionshus, Helsingørsgade 32, Hillerød

27/10/2019

Prædikant: Egon Kattner

Tekst: Markusevangeliet 2,1-12

03/11/2019

Prædikant: Hakon Christensen

Tekst: Matthæusevangeliet 5,1-12
Juniortræf - husk bibel

Mulighed for forbøn

Ved gudstjenesten er der præsentation af og forbøn for årets konfirmander i HF: Anthon Mouridsen, David Myhre, Emil Have Petersen, Katinka Houler, Maria Holm Petersen, Noah Peters-Lehm

 

03/11/2019

Prædikant: Hakon 

 

04/11/2019

Jonas Kattner og Christian Laursen står for aftenen

10/11/2019

Prædikant: Carsten Skovgaard-Holm

Sted: Vesterbrogade 22, Gillelej

Sider

Der mangler frivillig arbejdskraft i og omkring LM´s bygninger i Hillerød